MİMARİDE GOTİK ÜSLUBU

‘’Yaratıcılık, hata yapmanıza izin vermenizdir. Sanat bu hataların hangilerinin korunacağını bilmektir.’’ -Scott Adams