BİR FİLM: MANİFESTO

Yazan: Esin Nisan Yıldırım ‘’Hiçbir şey orijinal değildir.’’ Sanat nedir? Bu konuya kafa yoran insanlar olarak en az bir kere zihinlerimizde yer etmiştir bu soru. Sahi, nedir bu sanat? Sanatın toplumla ve kendi içsel dinamikleriyle olan ilişkisi bize ne anlatır? Her özne sanatı farklı yorumlarken, biz tek bir tanımda karar kılabilir miyiz? Her bilinçte farklı…

Okumaya devam et

GALILEO VE RÖNESANS SANATI

Galileo Pisa’da ilk çalışmasını yaparken Rönesans sanatçıları insanoğlunun bilgisine büyük ölçüde katkı sağlamıştı. İtalyan Rönesansı’nın hümanist sanatçıları, anatomi çalışmasını geliştirmek için kendi tahlillerini yaptılar ve bedensel boşluğun kesin, gerçekçi tanımlamasını mümkün kılmak için matematiksel perspektifi keşfettiler. Edebi hümanistler her tür klasik eseri, özellikle Plato’nun çalışmalarını hayata döndürmeyi başardılar. Christopher Columbus, Ptolemy’nin coğrafyasının sonlu Avrupa dünyasına…

Okumaya devam et

Karanlık Devrin Işığı: Orhon Yazıtları

Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk Türklerin ‘Türk’ adı ile tarihte var olmaları VI. yüzyıla denktir. Çin kaynaklarından öğreniriz ki Türkler, Altay Dağlarının güneyinde yaşayan bir topluluktur. Yine aynı kaynaklarda Hunların bir kolu olduğu söylenen bu Türkler, Tu-men adlı liderleri öncülüğünde ilk Türk devletini kurmuşlardır. Bu devlet sonrasında batı ve doğu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Türk…

Okumaya devam et

Leonardo da Vinci’nin, Kırmızı Tebeşirle Portresi

Merhaba, benim. Acaba bu kadar zamandan sonra, bugünden itibaren tam 566 yıl, iki lafın belini kırmak ister miydin? Sanırım bu kültleşmiş bir portre, herkes benim yüzümü tanıyor artık. Bu kadar asık suratlı bir ifadeye bürünmüş olmam biraz garip doğrusu (bazı insanlar bunu iki ön dişimin eksikliğinden dolayı gülmememe bağlıyor). Genelde hiç de asık suratlı değilimdir,…

Okumaya devam et

“Kertenkele Tarafından Isırılan Çocuk” adlı tablonun analizi

“Kertenkele Tarafından Isırılan Çocuk” tablosu Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun sanat tarihinde ışık kullanımı evriminin en önemli örneklerinden biridir. Işığın kullanımı o anda yaşanan dramı yani kertenkelenin ısırığının neden olduğu acının farkındalığını yansıtır. “Kertenkele Tarafından Isırılan Çocuk” adlı tablonun analizi Çocuk soldan gelen bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılmıştır. Çocuğun yüzü aydınlanır ve bizlere neler olduğunu anlatmaya…

Okumaya devam et

Gotik Resim Sanatının Doğuşu, Gelişimi

Resim sanatının ilk örneklerine insanoğlunun en ilkel halinin mağara duvarlarına yaptığı resimler ile başladığını söylemek mümkün; ancak hiç şüphesiz ki sanat özellikle de resim sanatı günümüzdeki haline ulaşana kadar birçok kırılma noktası yaşamıştır. Bu kırılma noktalarının resmin ve sanatın yapısını en büyük ölçüde değiştirdiği dönem Gotik dönemdir. Gotik sanat üslubunun yaşandığı uzun dönemde sanat bir…

Okumaya devam et

Kübizm 20. Yüzyılda Nasıl Değişti?

20. yüzyılın başlarında sanat tarihi büyük bir değişime uğradı. Birinci Dünya Savaşı bu geçişte (değişimde) etkili olmuş ve çoğu sanatçı savaş zamanında duygularını daha farklı yollarla ifade etmeye çalıştığı için süreci değiştirmiştir. Erken Kübizm, Paul Cezanne’in çalışmalarında ve sanatındaki doğanın sadeleştirilmiş görünümlerinde bulunabilir. Cezanne sanatıyla hem Picasso’yu hem de Braque’ı etkiledi ve kübizmin gelişmesi için…

Okumaya devam et

MÜZİĞİN DOĞUŞU

Tarih Öncesi Çağda Müzik “Mağarada biri oturmuş, iliği çıkarılmış bir kemikte delikler açıyor, kaldırıp ağzına götürüyor, kemiğe yani bir düdüğe üfürüyor. Üfürüğüm ses oluyor ve zaman bu ses aracılığıyla bir biçim alıyor. Sesin ve biçimlenmiş zamanın var olmasıyla müzik başlıyor.” İlk düdük üfürülene kadar çok kez başlamış olsa gerek. Geçtiğimiz yıllarda 45.000 ila 40.000 yıl…

Okumaya devam et

Fransız İhtilali Işığında Doğan Romantizm

Toplumsal devrimlerin en büyüklerinden biri olan Fransız İhtilali 18. Yüzyılda gerçekleşmiş, mutlak krallık ve Hristiyan dinin çerçevesi keskin olarak çizilmiş katı kurallarına boyun eğmemenin anlayışıydı. İhtilalin iki ana düşüncesi hürriyet ve eşitlikti. İlk olarak Hürriyet ışığında mutlak monarşiyi yıkarak kilise ve kralın hakimiyetini sona erdirdi. Daha sonra ise eşitlik için efendi köle ilişkisine dayanan bir…

Okumaya devam et

KANUN KAÇAĞI 7 SANATÇI

Sanatçılar, saati saatine uymamak ya da bazen tutkuları için her şeylerini feda etmekle bilinirler. Yani geçmişte bazı ünlü sanatçıların düşüncesizlikleri yüzünden kendilerini demir parmaklıklar ardında bulmaları şaşırtıcı gelmeyebilir. İşte, sanatla bağlantılı olan ve olmayan suçlamalarla tutuklanan yedi sanatçı: 7) Benvenuto Cellini Benvenuto Cellini bir 16. yüzyıl heykeltıraşı ve kuyumcuydu. Sanat kariyeri tutuklanmalar, bir cinayet, yasadışı…

Okumaya devam et

Hieronymus Bosch

Erken Flaman Rönesansı 1450-1516 Jheronimus van Aken ismiyle doğan Hieronymus Bosch, “Erken Flaman Rönesansı” ressamlarındandır. Sanatı; fantastik tasvirleri, detaylı manzaraları ile dini görüş ve anlatıların çizimleriyle anılır. Ömrü boyunca eserleri; Hollanda, Avusturya ve İspanya’da toplandı ve özellikle dehşetli ve kâbusvâri cehennem tasvirleri başta olmak üzere büyük ölçüde kopya edildi. Bazı kayıtlar olmasına rağmen Bosch’un hayatı…

Okumaya devam et

PUNK ART: İlk Punk Art Sergisinin Hikâyesi

Bugün* Punk Art sergisinin 40. Yıldönümü! İlk olarak kırk sene önce yapılan sergide, büyük etki yaratan görsel sanatçıların ürünlerinin tanıtımı yapılmıştı. Ruhları New York’ta tomurcuklanan, gelecek vaat eden seçkin sanatçılar ve o dönemlerde henüz keşfedilmemiş yetenekler, 1978’te yapılan bu sergiye katılmışlardı. Serginin küratörleri ise Marc H. Miller ve Bettie Ringma’ydı. Blondie grubunda çalan Chris Stein’dan,…

Okumaya devam et

OSMANLI SARAYI’NIN İHTİŞAMLI TİYATROLARI

  On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı kültürüne dâhil olan tiyatro, opera ve operet gibi müzikli oyunlar olmuştur. Pek çok yenilikte olduğu gibi öncelikle sarayın himayesinde gelişme göstermiştir. Sultan Mahmut, sarayın amatör operetleri için sarayın bir odasında sahne kurdurmuştur. Giuseppe Donizetti’nin Bergamo’daki Dolci’ye 1846’da yazdığı mektupla olanlardır.[1] 1826 yılında çok sesli müziğin ilk kurumu olan ve batı…

Okumaya devam et

İslam Sanatları; “Hat Sanatı Üzerine”

                                     İslam sanatlarından hat (yazı) sanatını incelediğimiz bu yazımızda, öncelikle yazı mefhumunun ehemmiyetini irdelemek gerekmektedir. İnsanlığın, hakiki manada hüviyetini bulduğu, kendisini ve dilini var ettiği ve nesilden nesile aktardığı yegâne medeniyet aracı yazıdır. Seslerin birer sembolik ifade ile…

Okumaya devam et

Mabed;İslam Mimarisi Üzerine

         Tüm semavi dinlerde merkez şuuru, mabed anlamında büyük ehemmiyet arz etmektedir. Kendi merkezini teşkil eden noktadan manevi bir misyon gereği ötelere uzanmaya çabalayan ve bunun için bir merkezin abideleşen mabedini ve o mabedin benzerlerini imar eden inanan insan, imar ettiği mabede biçtiği hakikat payı ile o mimari yapıyı (mabedi) uhrevi bir iklimin beşiği bilmiş…

Okumaya devam et

İslam Âlemi, Sanatı Ve Doğuşu Üzerine

İslam’a göre, her şey bir nokta ve noktanın kendisine münhasır bir’liğinden çok’luğa evrilerek Âlemi oluşturmuştur. Bir noktanın kendi manasında gizlediği merkeziyet şuuru ve Âlemi bu merkeziyetten genişleyerek görünebilir Âlemi var etmesi, idrak çerçevesinden metafizik duyumlara açık olan İslam dininin temelini de, görünebilen Âlemi’n görünmeyen kısmına tâbi kılmıştır. Tezatların (Zahir/Batın) kendi içerisindeki bu bütünlüğü ve görünenin,…

Okumaya devam et

Ressamlar ve Hastalıklar

Birçok ünlü ressam, hayatının belirli bir döneminde bir hastalıktan muzdaripti ve kaynaklara göre ressamlar, hastalıklar ile savaştığı bu dönemlerde oldukça fazla yaratıcılık sergilemekteydi. Peki hayranlıkla izlediğiniz eserlerin, fizyolojik veya psikolojik bir rahatsızlığın eseri olması, ona olan hayranlığınızı değiştirir miydi? Ya da bu hastalıklar olmasaydı, bu eserler ortaya çıkabilir miydi? “Sanat” ve “görüş” birbiriyle yakından ilişkilidir….

Okumaya devam et

Leonardo Da Vinci ve Eserlerindeki Sembolizme Psikanalitik Bir Bakış

Freud’a göre “Leonardo Da Vinci herkesin uyuduğu bir karanlıkta erken uyanmış bir adamdı”. Sanat dünyasına sayısız eser bırakıp “Rönesans Adamı” olarak anılan Leonardo’nun eserlerini anlamak için öncelikle hayatı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Leonardo, hemen hemen herkesin bildiği Vinci adını 1452 yılında Floransa yakınlarındaki doğduğu Vinci kasabasından almıştır. Aralarında evlilik bağı bulunmayan zengin noter bir…

Okumaya devam et