Site Loader

Latin Dil Ailesi

image

Latin dilleri İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Romence’dir. Avrupa kıtasında konuşulduğu alanlar aşağıdaki gibidir;

image

İtalya yarımadasından çıkan Latin dillerinin Dünya’ya yayılması iki farklı dönemde meydana gelmiştir;

1- Roma İmparatorluğu dönemi

2- Coğrafi Keşifler dönemi

– Roma İmparatorluğunun MÖ 150 ve MS 300 yılları arasında yaptığı işgal ve fetih hareketleriyle birlikte İtalya yarımadasın dışına çıkan Latince, İber yarımadası ve günümüz Fransasına yayılma imkanı bulmuştur.

– Çok uluslu olan Roma İmparatorluğu, hem diğer dilleri etlkilemiş, hem de ele geçirdiği topraklardaki halkların dilleri sayesinde de farklılaşmıştır.

– Romalılar bir bölgeyi ele geçirdiklerinde öncelikle o bölgeye kale-şehirler kurarlar, askeri yığınak yaparlar ve başlarına Romalı yöneticiler atarlardı. Bu Romalı yöneticiler, Roma kültürü ve sistemini bölgeye uygulamakla sorumluydular. Bu yüzden şehirlerinde Roma eğitim sistemine uygun olarak akademiler kurarlardı. Bu akademilerin eğitim dili Latinceydi. Bölgenin yerel zenginleri prestij ve yükselme imkanına sahip olmak için çocuklarını bu Roma akademilerine gönderirler ve bir Romalı olarak yetişmelerini isterlerdi. bu sayede yavaş yavaş Roma kültür ve dili bölgeye hakim oluyordu.

image

– Kavimler göçü ile birlikte Germen kökenli olan vizigotlar İber yarımadasına girmeye başladılar. Roma İmparatorluğunun etkisiyle dilleri, Germen dillerinden Latin dillerine evrildi ve bu günkü İspanyol ve Portekizlilerin ataları oldular.

– Aynı şekilde Fransa’da bulunan Germen kökenli Galliler de, Roma kültürü sayesinde dil değişikliğine uğradılar ve günümüz Fransızları’nın ataları oldular.

– İtalyanlar ise 4. yüzyıldaki Kavimler göçü ve 8-10. yüzyılda Güney adalarının Araplar tarafından ele geçirilmesiyle dil değişimine uğradılar. Latince olan dilleri gitgide günümüzdeki İtalyanca’ya benzedi.

– Latin dillerinin Avrupa’daki en uzak akrabası olan Romenler ise bölgeye gelen Roma askerlerinin torunlarıdır. 4-8.yüzyıl arasında Slavların Balkanlara inmelerinden dolayı diğer Latin halklarıyla irtibatları kesilmiş ve ayrı bir kültür oluşturmuşlardır.

– Coğrafi keşiflerle beraber Amerika kıtasına yayılan Latin dilleri tüm Güney Amerika ve Meksika’daki yerel dilleri bertaraf etmiş ve yerli kültürle birleşerek bir Hispanik kültür oluşturmuştur. Bugün Brezilya, ABD ve Kanada dışındaki tüm Amerika ülkeleri ise İspanyolca konuşmaktadır.

image

– Kanada’nın Quebec eyaletinin resmi dili İngilizcenin yanı sıra Fransızca’dır. Quebec şehri Paris’ten sonra en fazla Fransızın olduğu şehirdir. Fransızlar ayrıca 19. yüzyılda Afrika kıtasında giriştikleri sömürge hareketleri sayesinde bir çokBatı afrika ülkesinin resmi ve eğitim dilinin Fransızca olmasını sağlamışlardır. Fransa, Frankapon ülkeler adı altında Fransızca konuşan ülkeleri bir birliğe dahil etmiştir.

image

– Portekizce ise Angola ve Brezilya’da aktif olarak kullanılmaktadır.

image

– İspanyolların bir diğer sömürdüğü ülke olan Filipinler’de de yerel dil ile İspanyolca birleşmiş ve Tagalog denilen bir dil oluşmuştur. Tagalog dilinde bir çok İspanyolca sözcük bulunmaktadır.

MozartCultures

Bir cevap yazın

Bizi Takip Edin

Araç çubuğuna atla