Site Loader

Empresyonizm Nedir?

Empresyonizm, bir diğer adı ile İzlenimcilik; 19. yüzyılın başında doğmuş ve beraberinde bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dıştan gelen etkilerin içe yansımasını veya iç dünyada izler bırakmasını ve bu izlere dayanarak ortaya sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır.

Bu akımla ilişkisi olan sanatçılar; temel tabiatı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı hedef almışlardır. İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, aksine gerçekçiliği, öz habitatı ve nesnelliği ikinci plana atarak, kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

İzlenimcilikte, belirtilen yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiğinden dolayı ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebi veya sanatsal eser, yazarın, şairin, müzisyenin veya ressamın kendi kişiliğine dair izler taşır.

Empresyonistlere göre sanatçı, doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. “Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmaktan daha öte, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak” olarak açıklayan bu akıma İntibacılık adı da verilir.

İntibalar, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, kendi eserinde kendi intibalarını anlatacağı için, meydana getirilip ortaya koyulan sanat eseri, onu meydana getirenin tam kişiliğini ve karakteristik özelliğini ortaya koyacaktır. Bu özellikleri dolayısıyla empresyonistler, kendilerinin etrafını çevreleyen dış dünyaya karşı ilgisizdirler. Onların dile getirmek istedikleri, kendi iç dünyalarıdır. Empresyonizm’de objenin kendisi değil, daha çok uyandırdığı intibalar önemlidir. Bu bakımdan realizmin karşıtıdır.

Empresyonizmzlenimcilik);  19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiş olan bir akımdır. Özellikle doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde bir takım gözlemlerden oluşan izlenim, duygusal iz bırakmasını savunan sanat ve edebiyat akımıdır. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar; doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden, kendi izlenimlerinin yardımıyla tasarladıkları bir biçimde eserine yansıtmaya çalışmışlardır.

Resim üzerinde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlerin üstünde tanımlanmasına adanmış olduğu söylenebilir. Bu akımı yakından veya uzaktan takip edenler tarafından, resmedilen nesne veya olaydan çok, günün belirli bir zamanı, belirli bir ışıkta sanatçı üzerindeki gözlemlere daha çok önem verildi. Akımın öncüleri genel olarak Claude Monet ve Camille Pissarro olarak kabul edilir.

collage

Aslında bu akım Sembolizmin bir aşaması olarak kabul edilebilir. Zira temsilcileri arasında sembolizmin önemli temsilcileri de yer almış ve bu akımın önemli etkilerini taşıyacak türden bir çok eser vermişlerdir.

Şimdi ise İzlenimciliğin özelliklerine değinelim;

İzlenimciliğin özellikleri

 • Daha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir.
 • Dış aleme, ondaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.
 • Edebiyatta, resimde, müzikte; okuyucunun, seyircinin veya dinleyicinin eserle karşı karşıya gelir gelmez edineceği izlenim bu akımın tatlı, yumuşak, kucaklayıcı, canlı teması olmuştur.
 • Empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, aslında dış dünyadaki tüm varlıkların imgesele (hayale) bürünmüş izlenimleridir.
 • Empresyonistler, etkici ve duygucudurlar. Zaten empresyon, etki – duygu anlamındadır.
 • Empresyonizm, esas olarak ve her şeyden önce özgürlüğün simgesidir, sembolüdür.
 • Hayale ve soyut betimlemelere daha çok yer verilmiştir.
 • Her şey sanatçının duyumuna bağlı olarak anlatılır ve aktarılır.
 • Objenin kişi üzerindeki izlenimleri önemli olduğu için realizmin karşıtıdır. Asıl düşünce ön plandadır.
 • Sanatçılar eserlerinde kendi iç dünyalarını dile getirmişlerdir.

Empresyonizm’in Temsilcileri

Resimde Temsilcileri;

 • Pierre Auguste Renoir
 • Claude Monet
 • Vincent Van Gogh
 • Toulouse Leatrec
 • Sisley
 • Cezanne
 • Camille Pissarro
 • Amedeo Clemente Modigliani

Müzikte Temsilcileri;

 • M. Ravel
 • C. Debussy
 • O. Respighi
 • C.T Griffes
 • P. Dukas

Edebiyatta Temsilcileri;

 • Arthur Rimbauld
 • James Jayce
 • Rilke

İzlenimcilik Etkisinden Doğmuş Olan Sanat Eserleri;

İzlenim: Gün Doğumu / Claude Monet

ml0005İzlenim: Gün Doğumu, Claude Monet’nin izlenimcilik akımına adını veren sanat eseridir. İzlenim: Gün Doğumu, ilk kez 1874 yılında, Paris’teki La Salon Galerisi’nde düzenlenen ilk izlenimcilik sergisinde sergilendi.

Tekne Gezisinde Öğle Yemeği / Pierre Auguste Renoir

timthumb.php

Tekne Gezisinde Öğle Yemeği; 1880-1881 yıllarında yapılmış Auguste Renoir’e ait bir eserdir. Eser; 1,3 m x 1,73 m tuval üzerinde yağlı boya çalışmasıdır. Tablo üzerine yansıtılan İzlenimcilik akımı, beraberinde Modern Sanatı’da getirmiştir. Eserin kendisi günümüzde The Phillips Collection’da sergilenmektedir.

Buğday Tarlası ve Kargalar / Vincent Van Gogh

A_Vincent_Van_Gogh

Buğday Tarlası ve Kargalar; Vincent van Gogh’un Temmuz 1890 yapımı eseridir. Çoğu kaynağa göre Van Gogh’un yaptığı son resimdir. Bununla birlikte, sanat tarihçileri açık bir kanıt bulamadığından dolayı Van Gogh’un son resmi olup olmadığı belirsizdir. Eser günümüzde Van Gogh Müzesi’nde sergilenmektedir.

 

MozartCultures

Bir cevap yazın

Bizi Takip Edin

Araç çubuğuna atla