Gauguin’in İlk Sanatçılık Dönemleri

Gauguin bir sanatçı olarak gerçek anlamda eğitim almamıştır ve 25 yaşına kadar da eline fırça dahi almamıştır. Karısı Mette, ilk tanıştıkları dönemde Paul’un ressamlığa ilgi duyduğunu bilmediğini söylemiştir. Şüphesiz ki yasal varisi olan Gustave Arosa, Gauguin’in sanat alanında gözlerini açan kişidir. Vincent van Gogh ve diğer vaat eden sanatçıları destekleyen Camille Pissarro, Gauguin için de ilk başlarda sanatı sevdiren kişi olmuştur. Gauguin 1879 yılında Pissaro’nun daveti üzerine empresyonistlerin dördüncü sergisinde esetlerini sergilemiştir.

1880’lerin başına gelindiğinde Gauguin Empresyonistler ile birlikte mütemadiyen resimlerini sergiliyordu ve diğer Empresyonist sanatçıların eserlerini topluyordu. Gauguin’in yeni sanatçı arkadaşları arasında Empresyonist ressamların yanı sıra kafe cemiyetinden aydınlar da vardı. Stéphane Mallarmé ve Arthur Rimbaud gibi yazarlar, öncü sembolist şairler Odilon Redon ve Paul Gauguin gibi sanatçıları sembolist akıma dahil olmaları için teşvik ediyorlardı.

1883’te yapılan bu resim Gauguin’in henüz yeni Pissarro ve Empresyonist grubun etkisi altındayken yaptığı eserdir. Pissarro’nun kendisi de birkaç kar sahnesi olan resim yapmıştır. Gauguin’in karın manzara üzerinde bıraktığı anlık etkilerini gösteren resmi Empresyonistlerin manzaranın farklı şartlardaki doğallıklarını yakalama tutkularıyla aynı doğrultudadır.

Gauguin’in en sevdiği çocuğu çiftin 24 Aralık 1877’de dünyaya gelen ikinci çocukları Aline’ydi. Bu çocuğa Gauguin’in annesinin adı verilmişti. Gauguin Tahiti’de yaşamak üzere ailesinden ayrılırken kızının fotoğrafını da yanına almıştı. 1897’de Mette’nin gönderdiği mektupta kızının 19 Ocakta zatürreden öldüğünü ögrendiğinde, korkunç bir suçluluk hissetmiştir. Kısa süre sonra Gauguin hayatına son vermek amacıyla arsenik içmiş ama kurtulmuştur

0 Replies to “Gauguin’in İlk Sanatçılık Dönemleri”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir