Hollanda'nın Tarihi

 

1011285-Les_Pays-Bas_au_temps_de_Charles_Quint.jpg

 

Bu bölgedeki kadının antik varlığı megalitik anıtlar (dolmens) ve Kuzey ve Doğu’daki bronz çağ mezarı höyükleri ile güneyde cenaze çömlekleri tarafından  demir çağ  onaylanmıştır.
M.Ö. birinci yüzyılda ülkeye Celtic (→ Ménapiens, Nerviens) ve Germen (→ Éburons, Bataves, Frizian) kabileleri yerleşmiştir.
M.Ö. 57’de Caesar Belçika’ya girdi ve Romalılar Eski Ren’e kadar ülkeyi işgal etti. Roma egemenliği, Germen istilalarının ilk Hıristiyan cemaatlerini dağıtması (Tongeren piskoposluğu) dördüncü yüzyıla kadar sürdü.
Saksonlar, gelecekteki Hollanda’nın doğusuna yerleşti. Franks topluluğu ise, Hollandanın güney bölgelerini işgal etti. Hıristiyanlaştırma Saksonların ve özellikle Frizlerin düşmanlığına karşı ortaya çıkıyordu. Hristiyanlaşma, Charlemagne tarafından bu halkların , yirminci yüzyılın sonuna kadar direnmesi ile sona ermez. 
Carolingian yönetimi ekonomik faaliyetin gelişmesine izin verir. Dorestad gibi şehirler, İngiltere, Baltık ve Ren ülkeleri arasındaki ticaret için önemli bir aşamaya geldi, tekstil endüstrisi doğdu.

Norman istilaları (810’dan 891’e) ve Charlemagne’nin oğlu ve halefi ölümünden sonraki toprak bölünmeleri (→ Verdun Antlaşması, 843, Meerssen Antlaşması, 870) ülkeyi zayıflatıyor. Daha sonra birden fazla feodal prensliğe dönüşür: Gelderland ve Brabant duchies, Hollanda, Flandre ve Hainaut ilçeleri, Utrecht ve Liege piskoposu.
Yeni topraklar geliştirilirken bazen denizde (onüçüncü onüçüncü yüzyıl) kazanılan şehirler kayda değer bir büyüme yaşıyor. Kara, nehir ve deniz yollarının birleşmesinde bulunan perdelik eşyaları (→ Ghent, Ypres, Bruges), gıda endüstrileri (→ Delft, Gouda, Hoorn) ve metalurjik (→ Dinant, Liège, Huy) zenginleştirilmiştir.
Aynı zamanda, şehirler, kendilerini idare etmelerine izin veren lordlar tüzüğüne güvenmiyor. Fakat toplumsal bölünmeler, kent patriciate’ine (en zengin üyeler ve eski burjuva aileler) ve halka (özellikle Flandre’deki tekstil işçileri) karşı çıkıyor. Bu sıkıntılar patriciate’in Fransa kralıyla ittifakını tetikler. Charles VI’nın Rozebeke’deki toplumsal milisler üzerindeki zaferi (→ Rozebeke Savaşı, 1382) kentsel kurtuluş hareketinin çöküşünü kutladı.
On dördüncü yüzyılda, Almanya Wittelsbachs, Hollanda ve Hainault ilçelerini miras alırken, Brabant ve Limburg, evlilik yaparak Bohem aileye geçti. 1369 yılında, Flandre Kontu Louis de Male kızı Marguerit’i Burgundy Dükü’ne, Kalın Philip’e verir.

3. Burgonya döneminde (1419-1467) Birleşmiş İller’e (1648)
Bu evlilik, Flandre’yi Burgonya devletlerine dahil olan Hollanda’nın ilk prensliği yapar. Philippe le Hardi’nin satın almaları, evlilikleri, mirasları ile halefleri, Hollanda’nın fethini taahhüt ederler (→ Bordo). Ülkeyi birleştirmeye yardım eden Cambrai, Utrecht ve Liege’nin piskoposluklarını kontrol altında tutuyorlar.
İyilik Philip yönetiminde, yönetim Büyük Konsey, iki hesap odası ve Hollanda’da bir Adalet Divanı’nın oluşturulmasıyla merkezileştirilir.
Charles Bold bu merkezileşmeyi güçlendirir ve Mechelen’de tek bir Hesap Odası açar (1473).
Burgundy Meryem’in cesur Charles’ın kızı ve mirasçısı 1477’de Avusturya’nın Maximilian şehrinde evlendi. Hollanda artık Habsburg’un mülkiyetinin bir parçası ve Maximilian’ın oğlu Yakışıklı Philip’in Katolik Kralları’nın kızı olan Castile’nin Kızı olan Jeanne ile Aragon’un Ferdinand’ının evliliği (1496), ülkenin kaderleriyle bağlantı kuruyor İspanya’ya.
Güzel Philip’in oğlu Charles V, Friesland’ı (1524), Groningen (1536) ve Gelderland’i (1543) fetheden ya da yeniden fetheden eyalet sayısını 17’ye getirir. Bütünü, Augsburg’un (1548) uzlaşmasıyla “Burgonya halkası” olarak adlandırılan bir imparatorluk çemberi içinde inşa edilmiştir.
Aynı zamanda, ülke güçlü bir ekonomik genişleme yaşıyor. Ticari ve entelektüel akımlara paralel olarak, Reformasyonun fikirleri, Hollandalı müreffehliğin, Avusturya’nın Margaret’in hoşgörüsü tarafından yaygın bir şekilde yaygınlaştı. Din özgürlüğü sorunu, Charles Refuge oğlu Philip II oğlu’nun mutlakiyetine karşı ayaklanan ulusal refleks ile birlikte bulunacak.

3.1. İspanya ya da Seksen Yıl Savaşına karşı ayaklanma1011286-Les_Pays-Bas_1555-1648 (1).jpg

1555 yılında, İspanyol kral Philip II, babasının yerine Hollanda’nın prensi oldu. Flaman ve Fransızcayı konuşmayan inancın gayretli savunucusu olan Hollanda’ya, halkı ve soylu kıyafeti giyen bir politika yürütüyor. Parma’nın Margaret’i, Philip II’nin mutlakiyetçi ve katolik politikasını savunan Başpiskopos Granvelle’ye danışman olarak ekledi.
Üç büyük lordlar muhalefetin öncülüğünü üstlenirler: William William, Egmont ve Boynuzların Sayısı. Granvelle’in görevden alınmasını (1564) sağladılar, ancak Genelevlerin toplanmasını sağlamadılar.
Zulüm devam etti, küçük soylular birleşti ve Parma Margaret’in Engizisyonun bastırılmasından (1566) istendi; Bu baylara “dilenciler” denir. Daha sonra şiddetli bir Katolik karşıtı hareket, Flandre, Hainaut ve ardından kuzey eyaletlerini kaldırır (Ağustos-Eylül 1566).

Acımasız bir baskı, Alva Dükü (1567’den 1573’e kadar vali) tarafından yönetilir ve bu da Hollanda ve Zeeland’ın genel isyana yol açar. William of Orange (1568) liderliğindeki bu isyan, onu Brabant, Hainaut ve Artois izliyor. Gent’in gerginleştirilmesi (Kasım 1576), İspanyol birliklerinin sürülmesini ve dini hoşgörüye geri dönülmesini işaret ediyor. Bu, Perpetual Edict (1577) tarafından Avusturya’nın Valisi Don Juan’a (1576-1578) uygulanmıştır.

Ancak asiler bölünürler. Kalvinistler olan kuzey eyaletleri (Gelderland, Hollanda, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel ve Groningen), çoğunlukla Katolik olan güney eyaletleri (Artois, Hainaut) İspanya’ya (Arras Birliği, 6 Ocak 1579) teklif verirken Birleşmiş İllerin temellerini atan Utrecht Birliği (23 Ocak 1579).
1581’de kuzey devletler, II. Philip’in otoritesini ciddiyetle reddetti. Hollanda’nın yeni valisi Alexander Farnese, güney Hollanda’nın yeniden inşaasını üstleniyor. İngiltere ile ittifak ve kuzey eyaletlerinin denizcilik gücünün onaylanmasıyla ilk aşamada işaretlenen altmış yılı aşkın savaş daha sonra, Oniki Yılın (1609-1621) gerçeğinin bitiminden sonra, Fransız desteği (1635), Otuz Yıl Savaşı (1618-1648) çerçevesinde İspanya için Munster’in antlaşmasıyla 1648’de muamele görmüştür.

Yeni bir devlet, bir ticaret oligarşisinin önderliğinde, özellikle Doğu Hindistan Şirketi üzerine kurulu geniş bir sömürge imparatorluğunu hakim olarak dikkate değer bir ekonomik genişleme yaşıyor.

4. Güney Hollanda (16.-18. Yüzyıllar)
4.1. İspanyol vesayetinden …

Infanta Isabel-Claire-Eugenie (1598-1621) ve kocası Archduke Albert’e Philip II tarafından emanet edildikten sonra, güney Hollanda Infanta’nın (1633) ölümünden sonra İspanya’ya geri döndü.
İspanya’nın katıldığı tüm savaşlar konusunda eğitim almış olan Artois (1659), Walloon Flanders (1668), denizyolu Flanders ve Valenciennes (1678) ‘yi kaybederler.
İspanya Charles II’nin (1700) ölümüyle Hollanda, Louis XIV torunu Anjou Dükü’ne (→ Philip V) miras olarak döndü. İspanyol Succession (1701-1714) savaşının sonunda, bunlar Avusturya’ya teslim edilir.

Avusturya Vesayeti’ne (1714-1790)
On sekizinci yüzyılda, Avusturya yöneticileri Güney Hollanda’nın refahını arttırmaya çalıştı. 1722 yılında İmparator Charles VI, Doğu Hindistanlılar (→ Hollanda Sömürge İmparatorluğu) ile ticaret yapmak için Ostend Şirketi kurdu. Yollar ve kanallar iyileştirildi.
Avusturyalı Süksesyon Savaşı (1740-1748) sırasında Belçika, kısmen Fransızlar tarafından işgal edildi (1745-1748).
Joseph II’nin beceriksiz reformları ve eyaletin özerkliğini azaltma önlemleri (1787) ayaklanma yaratıyor. Silahlı bir ayaklanma Avusturyalıları ülke dışına iter (1789).1011287-Les_Pays-Bas_et_les_Provinces-Unies_1648-1715.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir