Klasik Batı Müziği

Klasik Batı Müziği Seçmeleri: Bölüm I

Johann Sebastian Bach, Marcello Adagio (Konçerto D Minör)

1685-1750 yılları arasında Almanya’da yaşamış olan Bach, Barok Dönemi bestecilerindendir. Bach geleneksel Alman ezgilerini İtalya ve Fransa gibi yabancı ülkelerden esinlendikleriyle sentez haline getirmesiyle bilinir. Çok sesli müziğin en önemli isimlerinden olan Bach’ın 1749’da sağlığı bozulmaya başladı ve hayatının sonlarına doğru tamamen kör oldu. Müzik tarihinin en çok eser veren sanatçılarından olan Bach’ın kıymeti ne yazık ki ölümünden sonra anlaşılabildi.

 

Ludwig van Beethoven (Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125, “Choral”: Ode and der Freude [Ode to Joy])

1770 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde doğan Ludwig van Beethoven, 1827 yılında Viyana’da hayata gözlerini yummuştur. “Klasik”ten “Romantik”e geçiş dönemi bestecisidir. Beethoven önceleri besteci değil, piyanist olarak tanınmasına rağmen besteleri 19. yüzyılın sonuna kadar bütün bestecileri etkilemiştir. Sağlık bakımından problemli bir yaşam geçiren Beethoven 1817 yılında işitme duyusunu tamamen kaybetti. Bu engeli sanatçıyı asla yıldırmadı, hatta bugün en çok bilinen eserlerinden olan 9. Senfoni’yi bu döneminde bestelemiştir. Parçanın koro bölümü ünlü Romantik şair Friedrich Schiller’in Neşeye Övgü adlı şiirinin uyarlamasıdır.

 

Nikolay Rimski-Korsakov, Şehrazad (Scheherazade, op. 35)

1844’te Rusya’nın Tihvin Kasabası’nda dünyaya gelen Korsakov, 1908’de Rusya’da Lyubensk’te vefat etmiştir. Sanatsal anlamda katı bir disipline sahip olan bestecinin en sert eleştiren kişi yine kendisi olmuştur. Şehrazad bestecinin en iyi bilinen eserlerindendir.

 

Johannes Brahms, 3. Senfoni (Symphony No.3 in F majör, Op. 90 – 3. Poco Allegretto)

1883 yılında Hamburg’da doğan Brahms, 1897 yılında Viyana’da öldü. Besteci, piyanist ve orkestra şefi olan Brahms, 19. yüzyılın son yarısının en önemli Romantik Alman bestecilerinden biridir. https://www.britannica.com/biography/Johannes-Brahms Yukarıdaki bestesini 1883 yılında yapmadan önce altı sene beklemiştir.

 

George Frideric Handel, Sarabande

1685 yılında Almanya’da doğan besteci 1759’da Londra’da vefat etti. Barok bestecilerinden olan Handel, 30’a yakın oratoryo ve 50’ye yakın opera besteledi. Handel ölmeden önce “klasik” olarak görülen nadir bestecilerdendir. Besteci müstehcen bir dans biçimi (bazı ülkelerde yasaklanmış) olan “Sarabande”yi almış ve Barok Dönemi’nin en bilinen eserlerinden biri haline getirmiştir (Sarabande, Orta Amerika kökenli bir danstır). https://www.classicfm.com/composers/handel/music/sarabande/

 

Claude Debussy, Clair de Lune

1862 yılında Fransa’da doğan Debussy, 1918’de Paris’te vefat etti. 20. yüzyılın en önemli empresyonist bestecilerindendir. Chopin ve Çaykovski gibi bestecilerden etkilenen Debussy’nin en iyi bilinen bestelerinden olan Claire de Lune, Fransızcada ay ışığı demektir.

 

Maurice Ravel, Bolero

Fransız besteci ve piyanist Joseph-Maurice Ravel, 1875 yılında Fransa’da dünyaya geldi. 20. yüzyıla damgasını vuran bestecilerden olan Ravel, 1937 yılında Paris’te vefat etti. Bolero, Ravel’in en bilinen eseridir. Ravel, Bolero’yu arkadaşı Ida Rubinstein için bir bale müziği olarak besteler. İspanyol tarzı bir bale bestesi olan Bolero hakkında daha fazla bilgi için (Bkz. https://www.classicfm.com/composers/ravel/guides/story-maurice-ravels-bolero/ )

 

Frédéric Chopin, Nocturne (No.20, Piyanist Wladyslaw Szpilman)

Polonyalı bir piyanist ve besteci olan Frédéric François Chopin, 1810 yılında Polonya’da doğdu. Romantik dönem bestecilerinden olan Chopin, 1849’da Paris’te verem hastalığı dolayısıyla hayata gözlerini yumdu. Genç yaşta ölen bestecilerden olan Chopin eserlerinin çoğunu piyano için yazdı. Gece müziği anlamına gelen “nocturne” yumuşak melodili bir piyano bestesidir. Yukarıdaki “nocturne” bestecinin bu gibi bestelerinin yalnızca bir tanesidir.

 

Richard Strauss, Also sprach Zarathusta (Op. 30)

1864’te Münih’te dünyaya gelen Richard Georg Strauss, Alman Romantik Dönem bestecilerindendir. Aynı zamanda orkestra şefi ve tiyatro yönetmeni de olan Strauss, 1949’da Almanya’da vefat etti. Böyle Buyurdu Zerdüşt anlamına gelen parça Nietzche’nin aynı adlı eserinden mülhem bir senfonik şiirdir. Strauss bu tür eserleriyle ünlü bir bestecidir. Beste dokuz bölümden oluşur. Strauss bu bölümleri Nietzche’nin kitabından seçtiği bölüm isimleriyle adlandırmıştır.

 

Pyotr İlyiç Çaykovski, Kuğu Gölü

1840-1893 yılları arasında Rusya’da yaşayan Çaykovski, bir Romantik Dönem bestecisidir. Senfoni, opera, bale gibi çeşitli türlerde eser vermiştir. Çaykovski, Kuğu Gölü’nü 1875-76 yılları arasında, dört perdelik bir bale eseri olarak bestelemiştir.

 

Klasik Batı Müziği

Hazırlayan: Seda Öztürk

Bir cevap yazın