Kübizm 20. Yüzyılda Nasıl Değişti?

20. yüzyılın başlarında sanat tarihi büyük bir değişime uğradı. Birinci Dünya Savaşı bu geçişte (değişimde) etkili olmuş ve çoğu sanatçı savaş zamanında duygularını daha farklı yollarla ifade etmeye çalıştığı için süreci değiştirmiştir. Erken Kübizm, Paul Cezanne’in çalışmalarında ve sanatındaki doğanın sadeleştirilmiş görünümlerinde bulunabilir. Cezanne sanatıyla hem Picasso’yu hem de Braque’ı etkiledi ve kübizmin gelişmesi için açık bir yol oldu.

Picasso’nun Avignonlu Kızlar eseri kübizmde yeni bir sayfa açtı ve 20. yüzyıl sanatının ilk devrimi için bir köşe taşı haline geldi. 1906-1907 yılları arasında ortaya çıkan resmin ‘Kübist düşüncenin’ ilk izleri olduğu söylendi. Picasso, kesinlikle Paul Cezanne’nin Female Bathers in From of a Tent eserinin konusunun duruşundan ve sanat stilinin perspektifinden etkilenmişti. Daha sonra bu yaklaşımı Avignonlu Kızlar adlı eserinde üç boyutlu çıplak kadınlar ve odada süs eşyaları da içeren iki boyutlu mekanı kullanarak farklı bir bakış açısı yaratmıştı.

 

Paul Cezanne, Female Bathers in Front of a Tent, 1883-85, Staatsgalerie Stuttgart

 

Buna ek olarak, Guillaume Apollinaire, Picasso’yu, 1907’de Avignonlu Kızlar tarafından aklı başından alınmış olan Georges Braque ile tanıştırdığında, kübizm ilk adımlarını tamamladı. Bu arkadaşlık Braque’ın 1908’de Large Nude’u ortaya çıkarmasında etkili oldu. Bu temsilciler 1910 yılında kübizm tarihinde öncülük ederken, kübist sanatçılar Galeri kübistleri  (Braque ve Picasso) ve Salon kübistleri  (Robert Delaunay, Henri Le Fauconnier, Albert Gleizes ve Jean Metzinger) olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu ayrılık Picasso’nun eserlerini salonlarda sergilemeyi reddetmesi ve Braque’ın da onun yolundan gitmesiyle tetiklendi.

 

Georges Braque, Large Nude, 1907-08, Paris, Musee National d’art Moderne

 

Erken kübizm dönemi (1906/1907-09) sanat eserlerinde ana konuyu değiştiren bu iki ressam tarafından da gözden düşmüştü. Artık doğayı taklit etmek yerine kendi gerçekliklerini yarattılar. Böylece, Picasso ve Braque tarafından oluşturulan analitik kübizm devam ettirildi. Motifleri aynı anda yalnızca farklı perspektiflerden resmedilmiyor, hem de daha küçük parçalara ayrılıyordu ki bu da onların bir fiziksel bütünün sanatsal parçaları haline gelmesine izin veriyordu.

 

Pablo Picasso, Girl with a Mandolin, 1910, New York, The Museum of Modern Art

 

Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla sanatçıların durumu oldukça değişti. Bu dönemdeki birçok sanatçı hala çok gençti ve çoğu askerlik görevine atandı. Aralarındaki iletişim kesintiye uğradı ve Kübizm bağımsız bir sanat tarzı olarak Birinci Dünya Savaşı’nın karmaşasında kayboldu.

 

Kaynakça

How Cubism Changed During The 20th Century?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın