Site Loader

1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın komşusu Polonya topraklarına saldırması ile 2. Dünya Savaşı başlamıştır. Yakılan bu ateş çok geçmeden diğer bölgelere de sıçramış ve giderek büyümüştür. Almanya’nın yanı sıra yayılmacı idealler güden İtalya da harekete geçerek Arnavutluk’u işgal etmiştir. Savaş böylece Balkan coğrafyasında da yerini bulmuştur. Bu dönemde büyük sıkıntı yaşayan ülkelerden biri de şüphesiz Yunanistan’dır. Savaş öncesi iç bunalımlarla boğuşan Yunanistan, savaşın başlamasının ardından kendini ateş hattının ortasında bulmuştur.

Yunanistan savaşa girmekten kaçınmış ve hamlelerini bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Öyle ki, 15 Ağustos 1940’ta bir İtalyan denizaltısı Tinos Limanı’nda bir Yunan kruvazörünü batırdığında, Yunan Başbakan Metexas, İtalya’yı suçlamaktan kaçınmıştır. Yunanistan’ın tarafsız kalma çabaları sonuç vermemiş ve Yunan topraklarına ilk saldırı İtalya’dan gelmiştir. İtalya 28 Ekim 1940 tarihinde Yunanistan’a gönderdiği ültimatomla Korfu ve Girit Adaları ile Epir ve Pire Limanlarının kendisine verilmesini istemiştir. Şüphesiz ki, egemenliğini sağlamış bir devletin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Yunanistan’ın ültimatoma ret cevabı vermesinin ardından İtalya, Arnavutluk’ta topladığı güçleri ile 2 Kasım tarihinde saldırıya geçmiştir. Fakat beklenenin aksine bu saldırı İtalya için başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Güçlerini toparlayan Yunanistan, kasım ayının sonunda Arnavutluk’a girmeyi başarmıştır. Mart 1941 tarihinde İtalya karşı saldırıya geçse de Yunan güçlerini püskürtememiştir.

Yunanistan’ın beklenmeyen başarısının ardından, müttefikinin yenilmesini uygun bulmayan Almanya lideri Adolf Hitler, Güneydoğu Avrupa’ya saldırı emri vermiştir. 6 Nisan 1941 tarihinde Yugoslavya’nın çökmesi ile Almanlar, Bulgar müttefiklerinden de destek alarak, Yunanistan’a karşı saldırıya geçmiştir. Yunan ordusu bu saldırı karşısında başarısız olmuş ve ateşkesi kabul etmiştir. Ateşkes ile Alman güçleri Atina’ya girmiştir. Ardından Girit işgal edilmiş ve Yunanistan’ın tüm toprakları Mihver Devletleri’nin denetimine geçmiştir. Bu savaşa Balkan Seferleri de denmektedir. İtalya, Yunan Adalarını, Bulgaristan, Doğu Makedonya ve Trakya’yı resmen kendisine bağladığını ilan etti. Yunanistan’ın geriye kalan toprakları ise Almanya, İtalya ve Bulgaristan tarafından işgal edildi. Savaş ile beraber Yunanistan da kıtlık baş göstermiştir. Tarımsal üretimin durması beraberinde Büyük Açlık dönemini getirir. Bu durumda, tarımsal üretimin durması dışında, Alman askerlerinin gıda maddelerine el koymasının ve savaş endüstrisi için gereken ham maddeyi mağlup devletlerin fabrikalarından ve kaynaklarından karşılamasının etkisi büyüktür.  Komşu ülke Türkiye, Yunanistan’a ilk yardım gönderen ülkelerden biridir. Ayrıca Yunanistan’dan Türkiye’ye göçmek isteyen soydaşlarına da yardımcı olmuştur. Ortalama 3 bin kişinin sadece açlık sebebiyle öldüğü ülkede bu yardımlar oldukça etkili olmuştur.

Bilindiği üzere 2. Dünya Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Japonya’ya attığı atom bombası ile son bulmuştur. Alman güçleri bozguna uğramıştır. Yunanistan tüm bu süreçte direniş göstermeyi başarmıştır. Savaş sonunda, 1. Dünya Savaşı sırasında İtalya’ya bırakılan On İki Ada, Yunanistan topraklarına dahil edilmiştir. Savaş boyu bunalım içinde olan ülke savaşın ardından iç savaşa sürüklenmiştir.

Yunanistan İç Savaşı yazımızın gelecek bölümünde ele alınacaktır.

Sündüs ADAŞ

KAYNAKÇA

Bakar, B. (2008). Zor Zamanlarda İyi Komşuluk Örneği: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’den Yunanistan’a Yapılan Yardımlar. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 24(71).

Holocaust Encyclopedia. (Y.Y.). Avrupa’da Iı. Dünya Savaşı. Holocaust Encyclopedia. 7 Ekim 2019 Tarihinde Https://Encyclopedia.Ushmm.Org/Content/Tr/Article/World-War-İi-İn-Europe-Abridged-Article Adresinden Erişildi.

Kalemli, H. Ve Erdem, U. (2011). Iı. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin Yunanistan’a Kurtuluş Ve Dumlupınar Vapurları İle Gönderdiği İnsani Yardımlar. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (46), 205–236.

Keser, U. (2010). İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Yunanistan, Türkiye’de Mülteciler, Askeri İhlaller Ve Esirler Sorunu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11). Doi:10.1017/Cbo9781107415324.004

Sündüs Adaş

Bir cevap yazın

Bizi Takip Edin

Araç çubuğuna atla