Leon Battista Alberti 

Siyasi nedenlerden dolayı sürgünde bulunan Floransalı ünlü bir aileden dünyaya gelen gayrimeşru bir çocuk idi.Babasının genç yaşta ölümü ile maddi sıkıntı içine düşen ve gayrimeşru çocuk olduğundan yakınları tarafından dışlanan Leon Battista Alberti’nin gençliğinde geçirdiği bu karamsarlık döneminin izlerine bazı bazı yapıtlarında rastlanmaktadır.İtalyanca ve Latince pek çok yapıtı bulunan Alberti, çok yönlü bir insandı.Yazarlığın yanında ünlü bir mimar,arkeolog,matematikçi,fizikçi,sanat kuramcısı ve müzisyen idi.İtalya’nın çeşitli kentlerini süsleyen mimari yapıtları arasında Floransa’daki oransa’daki Rucellai Sarayı, Santa Maria Novella Kilisesi’nin ön cephesi,Mantova’daki S.Sebastiano ve Sant’Andrea kiliseleri,Rimini’de Tempio Malatestiano, San Francesco Kilisesinin ön cephesi anılabilir. 

Ayrıca modern fotoğrafçılığın dayandığı karanlık oda ilkesi onun buluşudur. 

Yazarın “Intercoenales” adlı Latince yapıtı ahlaki konularda yazılmış diyaloglardan oluşur. Mizah ve hiciv ile karışık olan bu diyalogların bir kısmı Bologna’da yaşadığı güç yılların  karamsarlığını yansıtır.Yaşam görüşü ise daha hüzünlüdür.insanlar evrenin her yanında mutsuzdur. 

 Yine Latince olan “Momus” mitolojik ve alegorik bir romandır.Bu yapıtlarda alaycı bir ruh sezilir. Leon battista Alberti’nin en önemli yapıtları İtalyanca ile yazılmış olanlardır.Zaten Toskana dilinin de Latinceden aşağı olmadığını savunuyordu. 

İtalyanca yapıtları arasında dört kitaptan oluşan “Della famiglia” yani “Aile üzerine” evlilik çocukların eğitimi,aile reisinin görevleri, servetin kazanılması ve idaresi, dostluk gibi konuları işler.Diyalog biçimindeki yaptın önsözünde yazar kaderin sadece boynunu uzatanları boyunduruk altında tuttuğunu, onun bizim en küçük bir erdemimizi bile alamayacak kadar zayıf olduğunu ileri sürer.Konuşmacılar yazarın yakınlarıdır. 

 İtalyanca başka bir yapıtı da “Della tranquillita dell’animo”dur.Mutluluğu ruh sükuneti ve bilgelikte bulan Alberti,  tutkulardan nasıl kaçınılabileceğini göstermeye çalışır.Alberti’nin düşüncelerini organik bir sistem içerisinde toplamak kolay değildir; ancak hümanizmin temel öğelerini onda en açık ifadelerini bulduklarını söyleyebiliriz. 

Bir cevap yazın