Louise Weiss, 1930 Feministleri

1936 – Kadın Seçme Seçilme Haklarının Nedeni

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Fransız feminist derneklerinin büyük çoğunluğu hak taleplerinin altını çiziyorlardı. Çarpışma süresince, bir çok kadın erkeklerin yokluğunu doldurmak için, sorumluluk ve bir özgürlük arzusu kazanarak iş dünyasına adımını atmıştır.

Bazı gelişmelere rağmen, 1918 yılı Fransa’da kadınlar için bir “normale” dönme anlamı taşıdığı halde demografik varlıkları da ekonomik rolleri gibi toplumda hiçbir zaman önemli olmamıştır. Demek ki, 1918’de kadınlara oy kullanma hakkının verildiği Büyük Britanya’nın aksine Fransız kadın militanlar davayı kazanamamıştır.

Bununla birlikte 20 Mayıs 1919’da, Avam Kamarası ilk defa 1922 Senato’sunun önerdiği yerel seçimlerde kadınların oy kullanması ile ilgili olan yasa tasarısını kabul etmiştir. Avam Kamarasının, hükümetin etkisini Senato üstünde kurması için dayattığı sıkı buyruklara rağmen bu taslak daha sonra dört defa gözden geçirilmiştir (1925, 1927, 1932, 1935).

Diğer seçim hareketleri için, yerel ve ulusal seçimler kasabalar için duyarlılığı arttırma ve farklı türlerde propaganda fırsatı haline gelmiştir: 1925’te Paris belediyelerinde ve 1935’te tüm Fransa’da dilekçeler, basın, broşürler, afişler, paralel oy kullanma ve seçimler yapılmıştır. Altı kurul üyesi oy verme hakkına sahip olarak Louviers’de bütünlükle bu şekilde paralel ve karışık bir seçimle seçilmiştir. Kadınların oy kullanması için yapılan propagandalar iki savaş arasındaki birçok feminist figürün yanı sıra, bunun kadınların oy hakkı elde etmesi için gerçekleştirilen olaylardan sadece bir tanesi olduğunu gösteriyor.

Centre de propagande pour le vote des femmes, dirigÈ par Louise Weiss, leader des associations fÈministes franÁaises. De gauche ‡ droite : Maryse Demour, HÈlËne Roger-Viollet, Jeanine Nemo, Louise Weiss et Clara Simon. Paris, fÈvrier 1936.

Louise Weiss ve Yeni Kadın

Fransa’da, kadınların oy hakkı yasası için savaşı iki büyük savunucu organizasyon önderlik etmiştir; Cécile Brunschvicg tarafından yürütülen Fransa Kadın Seçim Hakları Birliği (UFSF) ve Maria Verone tarafından yürütülen Kadın Hakları Fransız Birliği(LFDF). 20’li ve 30’lu yıllarda UFSF ve LFDF üye sayılarının arttığını gördüler (1935’te UFSF 100.000 üye). Giderek büyüyen araçlarla, özellikle yerel ve ulusal seçimler vesilesiyle, hak taleplerinin sesini daha iyi duyurabilmişlerdi. Bununla birlikte, bu iki derneğin uzağında evrimleşen başka feminist figürler de var. Bu özellikle bu fotoğrafta görülebilen kadınlar için geçerlidir.

Oxford mezunu Louise Weiss, gazetecilik alanında haftalık çıkan “l’Europe Nouvelle” ile bir barış aktivisti olarak kariyer yapmıştır. 1934’te kadınları daha radikal ve daha özgün, daha modern ve aynı zamanda oy hakkı olan İngiliz ve Amerikalılardan esinlenerek seçme hakkı için militanları harekete geçmesini amaçlayan “Yeni Kadın Derneği”ni kurdu. Mayıs 1935’te, Montmartre’daki belediye seçimlerinde bulundu ve burada karton şapkalarını ironik bir şekilde oy sandıklarına dönüştürdü ve 18.000 ot topladı. Aynı yıl, 1935’te, tüm Fransa’da “Yeni Kadın”dan gelen aktivistlerin eşlik ettiği bir tur düzenlendi ve basında çıkan feminizm hakkındaki konuşmaları arttırdı.

Birkaç ay sonra çekilen bu fotoğraf onu ve etrafında provokatör bir aktivizm için aynı zevki paylaşan savaş yardımcılarını gösteriyor. Jane Nemo, örneğin, Paris’te seçime girebilmek için “suç ortaklarını” açıkça kullanmasıyla biliniyor. Propaganda Merkezi’nin adı ve Weiss ve Simon’un sergilediği biraz da yaramaz görünüm, siyasetçileri ve daha geleneksel feminist aktivistleri endişelendiren bu yeni tür militana tanıklık ediyor.

Kaynak: https://www.histoire-image.org/etudes/louise-weiss-feministe-annees-1930

Bir cevap yazın