Matisse’in Yaşama Sevinci tablosu 

1906 yılında Bağımsızlar Salonu’nda tek yapıt olarak sergilenen bu
resim, olay yaratarak sanatçının eski hayranlarını bile rahatsız etmiştir
(Lynton,2004:52). Arkadaşı ressam Signac bile Matisse’in yanlış yönde
ilerlediğini düşünür (Essers,2005:19). Rakibi olarak görülen Picasso bu
resme yanıt olarak “Avignonlu Kızlar” tablosunu yapar. Hem Matisse’in
“Yaşama Sevinci” resmine hem de Picasso’nun “Avignonlu Kızlar” resmine
esin veren bir resim Cezanne’ın “Yıkananlar” resmidir (Lynton, 2004:52).
Resim, sanki hurilerle dolu bir cennet bahçesini betimlemektedir.
Ağaçlarla çevrelenmiş geniş, çimenlik alanda dans eden, sevişen, çiçek oplayan, kaval çalan figürler görülmektedir. Konunun içeriğiyle bağlantılı olarak, figürler, yuvarlak hatlı ve akıcıdır. Figür ve nesneler belirgin konturlarla sınırlandırılmış ve saf renklerle tanımlanmıştır (Yılmaz,2006:43). Resimde, sanki, bir Doğu hareminden fırlayıp bir Batı resmine geçivermiş kadınlarla karşılaşılmaktadır. Mekan tasarımında Doğu resim sanatının etkileri görülmektedir. Örneğin, resmin merkezinde uzanmış iki figür, önlerindeki kaval çalan figürden daha büyük resmedilmiştir. Bu, Batı resmi perspektif kurallarına uymayan bir çizim tarzıdır (Daftari,1991:195). Yine merkezdeki figürlerin sağına bakıldığında kaval çalmakta olan bir küçük figürle karşılaşılmaktadır. Bu figür, Batı resminin önemli kaynaklarından olan Antik Yunan mitolojisinin kır tanrısı Pan’dır. Pan’ın görülmesiyle beraber tüm resmin anlamı değişmektedir: Ressam neredeyse tüm kültürlerde ortak bir temayı, ilkbaharın gelişinin kutlanmasını ele almıştır bu resimde. Bir Doğu hareminden çekip çıkardığı figürlerin yanına Batı resminin önemli bir figürünü yerleştirerek iki farklı sanat anlayışını, iki farklı dünyayı birleştirmiştir sanatçı. Ayrıca resmin üst tarafındaki halka halinde dans eden figürlerin, sanatçının daha sonra yapacağı “Dans” resmini bize haber verdiğini söylemek mümkündür. Bu resim için Matisse’in sanat anlayışının bir özeti denilebilir. Çünkü Matisse’in amacı, tam da bu resmin bize verdiği gibi, sanatı aracılığıyla yaşama sevincini, yaşamın güzelliklerini, sevinçlerini yansıtmaktır (Lynton,2004:73).

Matisse-Yaşam sevinci
Picasso- Avignonlu Kızlar
Paul Cezanne- Yıkananlar

Kaynakça:

1-)LYNTON, Norbert . (2004). Modern Sanatın Öyküsü.(Çev.:Prof. Dr. Cevat

Çapan, Prof. Dr. Sadi Öziş). İstanbul: Remzi Kitabevi.

2-) ESSERS, Volkmar. (2005). Matisse. Singapore: Taschen.

3-)DAFTARI, Fereshteh. (1991). The Influence of Persian Art on Gauguin,

Matisse, and Kandinsky. New York&London: Garland Publishing.
4-)YILMAZ, Mehmet. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ankara: Ütopya yayın evi

Bir cevap yazın