Site Loader

Yazan: Elif Dağatar

Mitoloji, bir kültürün kutsal masallarını, fabllarını anlatan, iyilik ve kötülük, insanın kökeni, yaşam ve ölüm, sonraki yaşam ve tanrılarla ilgilenen hikâyelerin toplanması ve yorumlanmasıdır. Mitoloji Mitler, belirli bir kültürün bu konulardaki inanç ve değerlerini aktarır.

Mitler, atalar ve insanlık, dünya kökeni, tanrılar, doğaüstü varlıklar ve insanüstü, genellikle tanrı vergisi güçleri olan kahramanlar hakkında hikayeler anlatır. Aynı zamanda süregelen geleneklerin ayrıntılarını veya gün doğumu ve günbatımı, dolunay, yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarını açıklar.

Antik Yunan’ın en ünlü mitlerinden biri tarım tanrıçası Demeter ve kızı Persephone hakkındadır. Hades, Persephone’u kaçırarak yer altı dünyasına götürür. Demeter her yerde çaresizce genç kızı arasa da nafile. Demeter’in hüznü süresinde ekinler solar, insanlar açlık çeker ve tanrılar mahsullerini alamazlar. Tanrıların kralı Zeus, Hades’e, Persephone’u annesine götürmesini emreder. Hades bunu kabul eder fakat Persephone yeraltındayken belli bir miktarda nar tanesi yediğinden yılın yarısını annesi ile geçirecekken geri kalan zamanı yeraltında geçirmek zorundadır. Bu hikâye Yunanistan’da mevsim geçişlerini anlatır. Ne vakit hava sıcak, tarlalar verimliyse, Persephone annesiyledir ve Demeter’in mutluluğu dünyaya çiçek açtırır. Soğuk yağmurlu mevsimde Persephone yer altında Hadesle birlikteyken Demeter matem tutar, araziler çorak kalır.

Mitoloji

Her kültürün bir çeşit mitolojisi vardır. İnsanların çoğunlukla aşina oldukları Antik Roma ve Yunan mitolojileridir. Benzer ve bazen aynı hikâyeler dünyanın dört bir yanında anlatılır. Örneğin İncil’de bulunan yaratılış hikâyesi, büyük bir tanrının evrene yaradılışı fısıldaması antik Sümer, Mısır, Fenike ve Çin’de bile neredeyse benzerdir. Aslında Büyük Sel’in hikâyesini dünyadaki her kültürde bulabilirsiniz. Ölen ve dirilen Tanrı figürü (iyi bir amaç için veya insanlarının günahlarını ödemek adına ölüp yaşama geri dönen) Antik Sümerlerin Gılgamış Destanı’nda, Antik Mısır’ın Osiris’inde, Yunanistan’ın Dionysos, Adonis, Persephone’inde, Fenikeli Baal’da ve Hindu Krishana’da görülür ve hatta bu arketipin en ünlüsü İsa Mesih’e kadar takip edilebilir.

Mitoloji
İskandinav Mitolojisi

Mitoloji, insan varlığının en zor ve en temel sorularını cevaplamaya çalışır. Eskilere göre önemli olan, bir hikâyenin detaylarına olan uygunluktan çok verdiği derstir. Örneğin Mısırlı tanrıça Hathor’ın doğumu ve yaşamına dair birçok bilgi vardır ama hiçbir Mısırlı birisini doğru bir diğerini yanlış olarak kabul etmez. Antik dünyada bir mitin amacı, dinleyiciye kendilerinin yorumlayacakları bir hakikate yönlendirmesidir. Gerçeğin algılanması, o gerçeğin bir otorite tarafından belirlenmesi yerine, mitlerdeki değerlerle yüz yüze gelen bireylerin yorumuna bırakılmıştır. Kadim efsaneler hala modern dinleyicilerle iletişime geçer, çünkü eski yazarlar onları bireysel yoruma iter. Hikâyeyi duyan herkesin masaldaki anlamı kendilerinin çıkarmasını sağlar.

Mitoloji

Kaynakça
https://www.ancient.eu/mythology/

ahmedtoros

Bir cevap yazın

Bizi Takip Edin

Araç çubuğuna atla