Verdun Antlaşması

Anlaşma, Verdun’da İmparator Louis the Pious’un oğulları arasında müzakere edildi ve sonuçlandırıldı. Bölünme antlaşması, Almanları Bavyera’ya sahip olmakla tanır; Aar ve Ren’in sağ kıyısındaki tüm Alman ülkelerinde (istisna hariç) artmıştır. Friesland ve Rhin’in sol yakasında Mainz, Speyer ve Worms’un piskoposlukları:Carellingian İmparatorluğu, Calellingian İmparatorluğu, Charles the Carolingian Empire Bald, Scheldt, Argonne, Saône ve Cevennes’in O.’sunda, Saone’nın sol yakasında Chalon ilçesinde ve daha az Lyonnais, Viennois, Vivarais ve Uzège bölgelerinde Romence konuşulan ülkeleri alır; Rhone’nin sağ kıyısında ve Lothaire’ye dönün. İkincisi, Kuzey Denizi’nden Taranto Körfezi’ne, iki büyük şehri olan Aix-la-Chapelle ve Roma’ya ve İmparatorluğun unvanına sahip olan imparatorluğun geri kalanını kabul eder. Verdun Antlaşması Yütz’de (844), daha sonra Meerssen’de (847 ve 851) onaylandı ve üç büyük devlet doğdu (Fransa, Almanya, İtalya).

Batı imparatorluğunu siyasi bir kurala indirdi.

I. Lothar Alçak Ülkeler, Lorraine, Alsace, Burgonya, Provence ve Kuzey İtalya’yı aldı. Bu krallığa Orta Frank Krallığı adı verildi.
Alman Ludwig doğu kısmı aldı. Doğu Frank Krallığı adını alan bu topraklar zamanla Kutsal Roma Cermen İmparatorluğuna dönüştü ve Almanya’nın temelini oluşturdu.
Kel Karl da batıdaki toprakları aldı. Batı Frank Krallığı adını alan bu topraklar zamanla Fransa’yı oluşturdu.
Orta Frank Krallığının ömrü kısa oldu. Batı Frank Krallığı Francia adını korudu. Günümüzdeki Fransa adı bu kökenden gelmektedir. Verdun Antlaşması günümüzdeki Fransa ve Almanya ülkelerinin temelini oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Bir cevap yazın