YUVAL NOAH HARARI : İnsanlığın Geçmişi Ve Geleceği Üzerine 

YUVAL NOAH HARARI

<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"/>

 

‘’İnsanlar tarihi yazdıklarına inansa da, esasında tarih, kurgulardan oluşan bir ağın etrafında örülür. ‘’ (Homo Deus : Yarının Kısa Bir Tarihi sayfa:165)

 

Yuval Noah Harari 1976 yılında İsrail’de doğmuştur. Verdiği bir röportajda kendisini küçüklüğünden beri gerçekte neler olup bittiğini anlamaya çalışan biri olarak tanımlamıştır. Gerçeği arayan biri olarak toplumda genel anlamda kabul edilen her ne var ise buna inanmak veyahut kabul etmek zorunda olmadığımızı söylemiştir. Kalıp yargılara karşı boyun eğmemizi veya direkt onları kabul görmemizi değil, aksine sorgulamamızdan ve kendi doğrularımızı, değer yargılarımızı bulma peşinde olmamızdan yanadır. Yahudi bir aileden gelen Harari, Hafia’da çocukluğunu geçirmiştir. Harari yaşadığı toplumda yani İsrail’de eşcinsel evliliğin yasak olmasından dolayı eşiyle Kanada’da evlenmiştir. Tarih profesörü olan Harari aynı zamanda birçok kitap da yazmıştır. Özellikle 2011 yılında yayınladığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabı ve 2015’te yayınladığı Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi adlı kitabı Dünya’da en çok satanlar listesine girmiştir. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitimini almıştır. Doktorasını Oxford’da yapan Harari, halen Kudüs Hebrew Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Özellikle Dünya Tarihi, Ortaçağ Tarihi ve Askeri Tarih konularına yönelmiş ve bu konularda uzmanlaşmıştır. Makro tarihsel sorulara cevap aramaktadır. Örneğin: Sapiens kitabında Homo Sapiens ve diğer hayvanlar arasındaki farkların ve benzerliklerin ne olduğu, tarihte belirli bir ilerleme ve yönün olup olmadığını ve bu güne kadar kabul edilmiş tarih anlayışını sorgulamıştır. Biyoloji ve tarih arasındaki ilişkiden yararlanarak ve tarihi olaylara çok geniş bir çerçeveden bakarak kitaplarını yazmıştır.  Avcı toplayıcılıktan tarıma geçişi , imparatorluklardan tek tanrılı dinlere kadar uzanan süreci ve sanayileşmenin insanlık tarihi açısından önemini anlatarak kitabını oluşturmuştur. Dünya Tarihi’ne Giriş dersi veren Harari, Dünya tarihini akıcı bir dille anlatan bir kitap olmadığını fark ederek, ders notlarına dayanarak Sapiens’i yazdığını söylemiştir. Kitap İsrail’de neredeyse bütün yayın evlerinden ret cevabını almıştır. Sonunda yayınlandığında ise 20 dile çevrilecek kadar büyük bir başarı elde etmiştir.

 

 

homo sapiens yuval noah harari hayvanlardan tanrılara ile ilgili görsel sonucu

 

‘’ İnsanın en büyük düşmanı kendisi. Artık savaşlardan ziyade diyabetten ölen insan sayısı çok daha fazla. Kola, El Kaide’den daha fazla öldürücü.’’

 

Homo Deus ile ilgili görsel sonucu

 

Homo Sapiens’in devamı olarak yazdığı Homo Deus’da insanlığın teknoloji ve bilimle gelişip, zihinlerinin de değişebileceğinden bahsetmiştir. Yüzyıllardır değişmeyen tek şey insanlığın zihni iken bunu artık laboratuvarlarda  değiştirebileceğimizden bahsetmiştir. Beyinlerimizi doğrudan bilgisayara bağlayarak insan ve makine arasındaki farkı bir bütünlüğe dönüştüreceğimiz ve bir tür sayborg yaratacağımızdan bahsetmiştir. Yarı makine yarı insan formu yani sayborglar cinsiyeti ortadan kaldıracak ve belki de içinde yaşayacağımız simülasyonları oluşturacaktır. Gerçeğinden ayırt edilemeyen, tıpkı içinde yaşadığımız dünya gibi ama tamamen bir simülasyondan ibaret olan yaşamlar yaratılacaktır. Bütün bu ihtimal ve varsayımlara kitabında yer vermiş ve artık tüm bunların sadece bir bilim kurgudan ibaret olmadığını söylemiştir. Geçmişten günümüze bilim kurgularda yer alan konular yavaş yavaş gerçeğe dönerken, bu varsayımların da gerçekleşeceğini hatta gerçekleşiyor olmasının büyük bir olasılık dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.  İki kitabında da türler arasındaki ilişkileri incelemiştir. Birisinde homo deus ve sapiens arasındaki ilişkiyi diğerinde ise sapiens ve hayvanlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

 

Günümüzde sapiens ve hayvan arasındaki ilişkinin gelecekte homo deus ve sapiens arasındaki ilişki ile benzer olabileceğini söylemiştir. Yani ileride homo sapiens dünyadaki en zeki varlık olmaktan çıkıp yerini homo deus’lara bıraktığında, süper insanlar veyahut yapay zeka dünyadaki en zeki varlık olacak ve belki de homo sapiens’ler şuan hayvanlara nasıl davranıyorsa, ileride de homo deus’lar  sapiens’lere öyle davranacaktır.

‘’ Yaşamı değiştirme ve yaratma becerisine kavuşmak. ’’

‘’Atalarımızın doğayla uyum içinde yaşadığını iddia eden doğaseverlere inanmayın. Sanayi devriminden çok önce homo sapiens en çok bitki ve hayvan çeşidini ortadan kaldıran tür olma rekorunu elinde tutuyordu. Biyoloji tarihindeki en ölümcül tür olmak gibi şaibeli bir özelliğimiz var… Ne kadar çok türü ortadan kaldırmış olduğumuzu bilseydik, hala hayatta olanları korumak için daha istekli olurduk. ’’ (Hayvanlardan Tanrılara : Sapiens sayfa:85)

‘’Hangi aklı başında birey Homo sapiens cinsinin sayısı artsın diye kendi hayat standartlarını düşürür? Bunu kimse onaylamamıştı zaten: Tarım Devri bir tuzaktı. ‘’(Hayvanlardan Tanrılara : Sapiens sayfa :95)

‘’Tüm dünyayı içinde yaşayanların iyiliği için yönettiğini iddia edebilme cüreti ürkütücü ve şaşırtıcıydı. Evrim diğer sosyal memeliler gibi Homo sapiens’i de yabancı düşmanı (ksenofobik) yaratıklar haline getirmişti. Sapiens içgüdüsel olarak insanlığı “biz” ve “onlar” olarak ikiye bölmüştü. Biz aynı dili, dini ve gelenekleri paylaşan insanlar birbirimizden sorumluyuz, ama onlardan değiliz. Onlardan hep ayrıydık ve bu yüzden onlara hiçbir borcumuz da yok. Onları hiçbir zaman topraklarımızda görmüyoruz ve onların topraklarında ne olup bittiği de bizi hiç ilgilendirmiyor. Onları insan diye adlandırmamız bile bir lütuf. Sudan’daki Dinka halkının dilinde “dinka” gayet düz anlamıyla “insan” anlamına gelir, dolayısıyla Dinka olmayanlar insan değildir. Dinkaların n azılı düşmanı Nuerlerdi. Nuer dilinde Nuer kelimesi ne anlama geliyor? Nuer’in anlamı “evrensel insanlar’dır. Sudan çöllerinden binlerce kilometre uzakta Alaska’nın donmuş, buzlu topraklarında ve kuzeydoğu Sibirya’da Yupikler yaşar. Yupik dilinde Yupik’in anlamı “gerçek insan”dır. ‘’(Hayvanlardan Tanrılara : Sapiens sayfa :217)

‘’Antik Yunan düşünürü Epikür, tanrılara tapınmanın zaman kaybı olduğunu, ölümden sonrasının olmadığını ve mutluluğun hayatın tek gerçek amacı olduğunu savunur. ‘’(Homo Deus: yarının kısa bir tarihi sayfa :42)

‘’Modern insanlık bitmek tükenmek bilmeyen bir “Fırsat Kaçırma Korkusu” tarafından esir alınmış durumda. Hiç olmadığı kadar çok seçeneğimiz olmasına rağmen, tercihlerimize odaklanma yeteneğimizi kaybetmiş haldeyiz. ‘’(Homo Deus: yarının kısa bir tarihi sayfa :376)

 

Yuval Noah Harari’nin TED Talks’daki konuşması :  İnsanın Yükselişini Ne Açıklayabilir?

Yararlanılan Kaynaklar:  http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/yapay-zeka-bizi-kolesi-yapmaz-cunku-isine-yaramayiz-40348809

http://www.ynharari.com/about/

 

One Reply to “YUVAL NOAH HARARI : İnsanlığın Geçmişi Ve Geleceği Üzerine ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir