Site Loader

Karl Von Clausewitz 1790 doğumlu Prusyalı yazar, asker ve entellektüeldir. Orijinal adı Von Kriege yani Savaş Üzerine adlı eseri notlarından oluşur ve ölümü üzerine eşi tarafından yayınlanmıştır.

Clausewitz diğer yazarlara göre –örneğin Sun Tzu- daha realistdir. Ona göre savaş, siyaset için bir araçtır. Onun stratejiye bakışı bizlere yeni bir boyut kazandırır. Strateji Yunanca ordu ve lider kelimelerinin birleşiminden oluşur. Clausewitz de hem lidere hem de orduya özel önem vererek onların yiğit, cesur, atılgan olmaları gerektiğini söyler.

Ona göre strateji üç amaca yönelik olmalıdır; düşmanın gücü, kaynakları ve savaşma isteği. Askeri hareketlerin amacı düşmanı çeşitli manevralarla ve kuşatmalarla yavaş yavaş güçten düşürmek değil, savaşçı güçlerle saldırıp onu çökertmektir. Öte yandan Clausewitz savunma savaşının askeri ve siyasal anlamda saldırıdan daha üstün olduğunu savunur. Örnek olarak da bizlere Rusya’yı sunar. Başkent Moskova işgal edilmiş olmasına rağmen güçleri dağılmayan Rusya, savunma savaşı ile Napolyon’un ordusunu oldukça büyük topraklarında yenmiştir.

“Muharebe, düşmana hakim olmak için doğrudan doğruya kuvvete başvurulan andır, düşmanın mücadele etme iradesini ve olanağını yok etmek lazımdır” diyen Clausewitz’e göre strateji muharebenin çifte amacı ise düşmana muharebeyi kabul etmeyeceği şartlar altında sunmaktır. Ona göre stratejinin beş unsuru bulunur. Bunlarmanevi, fiziki, matematiksel, coğrafi ve istatistiki unsurlardır. Manevi unsurlar oldukça önemlidir çünkü inanmış bir halkı yıkmak kolay olmayacaktır.

Clausewitz’e göre hem taktikte hem de stratejide önemli unsurlardan biri sayıca üstünlüktür. Strateji muharebenin yerini ve zamanını ve bunun için gerekli kuvvet miktarını tayin eder. Bu sayıca üstünlüğün zaman zaman iaşe ve benzeri sıkıntıları da beraberinde getireceği Clausewitz’in gözünden kaçmaz. Ona göre stratejinin tek hedefi muharebelerin tertibi ve bununla ilgili tedbiri almaktır. Stratejide belirli bir amaç çizilemez ve sınırlar dar tutulamaz. Zaman ve mekan oldukça önemlidir. En büyük ve en basit yasası kuvvetleri bir noktaya yığmak ve hepsini aynı anda kullanmaktır. Bilinen o ki stratejide sürekli baskı ve etki vardır. Baskı da Clausewitz’in önem verdiği bir unsurdur ama bunu taktiğe daha yakın bulur.

Clausewitz’in görüşleri I. Dünya Dünya Savaşı’nda doğrulanmıştır. Tarihte adı bilinen birçok lider kendisinden etkilenmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin önemli liderlerinden Vladimir Lenin’in eserlerinde Clausewitz etkisi hissedilir. Adolf Hitler de Clausewitz’in görüşlerinden yararlanan bir diğer isimdir.

Kaynakça

Clausewitz, C. V. (1997). Savaş Üzerine, Çev. Şiar Yalçın, İstanbul, Spartaküs Yayınları.

Karaosmanoğlu, A. L. (2011). Yirmibirinci yüzyılda savaşı tartışmak: Clausewitz yeniden. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 8(29), 5-25.

Sündüs Adaş

Bir cevap yazın

Bizi Takip Edin

Araç çubuğuna atla