Site Loader

İkinci Jön Türk kongresi sonrasında; İttihat ve Terakki silahlı mücadele kararı almıştır. Askerlerden oluşan bir grup Zaloğlu Rüstem ile beraber Rumeli dağlarına çıkarak silahlı mukavemet başlatmışlardır. Sultan Abdülhamid bu olayı “huruç alessultan ilan ederim” demiştir. Bu tabir sultana karşı ayaklanma manasına gelir ve bu ayaklanmaya karışanların ölüm cezası ile cezalandırılacaklarını belirtir. Zaloğlu Rüstem, Resneli Niyazi ve bir grup askerin Manastır dağlarına çıktığının öğrenilmesi üzerine, Sultan II Abdülhamid tarafından Manastır’da ki olayları bastırması için balkanları iyi bilen, çete faaliyetlerini bastıracağına inandığı Arnavut kökenli Şemsi Paşa’ya Selanik ve Paris merkezli ittihatçıları ortadan kaldırması talimatı verir. Şemsi Paşa’nın Resne’ye ulaşmasını bir tehlike olarak gören ittihatçılar Paşa’nın Resne’ye ulaşmadan öldürülmesi gerektiğine karar verirler. Şemsi Paşa olayları Padişaha düzenli olarak haber vermekte şifreli telgraflar iletmektedir, 7 Temmuz 1908 günü Manastır Postanesi’ne padişaha telgraf çekmek için gitmiş postane çıkışında Mülazım zabit Atıf tarafından üç kurşun sıkılmış bu kurşunların iki tanesi Paşa’ya zarar vermemiş fakat bir kurşun paşanın şahdamarına gelmiştir. Mülazım Atıf, ateş açtıktan sonra kaçmış kaçarken paşanın yaverleri tarafından yaralanmış fakat kurtulmayı başarmıştır. İttihat ve Terakkinin bir fedaisi olarak cemiyete zarar verecek olan büyük bir Paşa’yı infaz etmiştir. Şemsi Paşa Arnavut kökenli olup Firzovik’te bir Arnavut birliği oluşturmuştur. Paşa’nın ölümü ile ortada kalan topluluk, ittihatçı saflarına geçmiştir.
Mülazım Atıf’ın fedailiği sonrasında Firzovik’den saraya meşrutiyeti ilan etmesi için sayısız telgraf ve mektup gönderilmiş bu telgraf ve mektup yoğunluğu 15 güne yakın sürmüştür. Bu telgraflarda Kanuni Esasi’nin yürürlüğe girmesi istenmiş girmemesi durumunda Padişah Rumeli halkının İstanbul’a yürüyeceği ile tehdit edilmiştir. Abdülhamid’in subaylarına ve paşalarına karşı suikastlar bu süreçte hız kazanmıştır. Güvendiği isimlerin başında gelen Şemsi Paşa’nın ölümü ve Firzovik olayının ardından Sultan Abdülhamid başka bir yol bulamamış ve 23 Temmuz 1908’de Kanun-ı Esasi’nin yeniden yürürlüğe konmasını kabul etmiştir. Balkan harbi ve birinci dünya savaşında da görev alan Mülazım Atıf Anadolu’nun kurtuluş mücadelesine katılmış ardından TBMM 6. Ve 7. Dönem meclisinde Çanakkale milletvekili olarak görev almıştır. 21 Ocak 1947 günü vefat eden Mülazım Atıf, eceli ile vefat eden ilk ittihatçı olmuştur. Türkiye’de yapılan ilk ulusal anıt mezar olan Hürriyet-i Ebediye Abidesi çevresinden oluşturulan anıt mezara, buradaki meşhur anıtın elli metre gerisine ağaçlığın içine defnedilmiştir.

Erol Sadi Erdinç\İttihat ve Terakki sf 24,sf25
Tarık Zafer Tunaya\ Türkiye’de Siyasi Partiler Cilt 3 sf124
www.tbmm.com\vekilarsivi
İttihat Ve Terakki’nin ileri gelenleri (Enver Bey,Niyazi Paşa, Mithat Paşa,Cemal Paşa vb.) ya şehit olmuşlardı yada bir suikasta kurban gitmişlerdir.

MozartCultures

Bir cevap yazın

Bizi Takip Edin

Araç çubuğuna atla